tirsdag 4. desember 2007

Bloggstart

Ayo.

Bloggen til Bendik og Kristian er her. Me skal snart ut å reisa. Difor tenkte me at det var ein god idè å ha ein blogg der me kunne dela opplevingane våre med omverda.

Kor aktive me kjem til å vera med denne bloggen er usikkert. Om det dukkar opp alternativ som verkar meir freistande enn ein sveitt internettkafè, fell me nok for freistinga. Men om me har tid og energi skal me prøva å skriva litt, leggja ut nokre bilete og informera.

/gid